رادياتور پنلی بايماک

1.jpg
b_100_80_16777215_1.jpg b_100_80_16777215_2.jpg

کلیه رادیاتورهای بایماک بر اساس استانداردهای TSE EN 442 , ISO 9001-2000 , GOST-R , DIN EN 442 , CE  تولید می‌گردد تا به همراه کیفیت بالای رنگ خود بالاترین کیفیت جهانی را در اختیار مشتریان قرار دهد.

  • تست با فشار 13 بار
  • قابل استفاده تا فشار 10 بار
  • سادگی در نصب
  • قابل استفاده با شیرهای ترموستاتیک
  • بسته بندی مقاوم
حجم آبگیری  (l/m) وزن  (kg/m) عرض  (mm) آکس  (mm) ارتفاع  (mm) تیپ رادیاتور
1.50 6.40 45 245 300
2.00 8.60 45 345 400
2.60 10.30 45 445 500
3.00 12.40 45 545 600
4.50 18.10 45 845 900
1.50 8.00 45 245 300
2.00 10.90 45 345 400
2.50 13.20 45 445 500
3.00 16.20 45 545 600
4.50 24.20 45 845 900
3.00 13.90 76 245 300
4.00 18.80 76 345 400
5.00 21.00 76 445 500
6.00 27.70 76 545 600
8.00 41.70 76 845 900
3.00 35.60 100 245 300
4.00 21.40 100 345 400
5.00 27.60 100 445 500
6.10 31.80 100 500 600
9.00 47.65 100 845 900
4.50 23.30 162 245 300
6.00 32.00 162 345 400
7.50 39.30 162 445 500
9.00 47.30 162 545 600
15.20 71.50 162 845 900

محصولات ویژه

محصولات ما